Hvilke brancher henvender Assessment sig til?

Assessments produkter og services designes individuelt til kunden, og som sådan er disse ikke specifikt tilpasset nogen enkelt branche. Alligevel definerer vi vor primære målgruppe, som virksomheder der operer inden for Business to Business salg og service.

Dette hænger sammen med at Assessment, for at levere konkrete og entydige analyser, skal bruge data, der entydig definerer konkrete kunder og/eller produkter.

Det er disse data der gør det mulig at levere konkrete informationer om virksomheden, kunder, produkter og marked.

 

Vil din virksomhed have fordel af et samarbejde med Assessment?

Som udgangspunkt kan svaret findes ved at overveje om følgende udsagn er gældende for din virksomhed:

  • Vi har et godt overblik over vore kunder.

  • Vi arbejder struktureret og målrettet med de enkelte markedssegmenter/kunde-grupper.

  • Vore kernekunder i de enkelte markedssegmenter/kunde-grupper er klart definerede og afspejler resultaterne i vort salg.

  • Vores produktsortiment og servicetilbud er tilpasset behovet hos vores kernekunder.

  • Vi ved hvad der kendetegner de kunder, der bidrager positivt til bundlinien.

  • Vi ved hvad der kendetegner de kunder, der reelt kun er en omkostning for virksomheden.

  • Vores produktsortiment og servicetilbud er let at overskue.

  • Vort lager og services er tilpasset således, at netop vores bedste kunder, og de kunder vi ønsker at tiltrække, oplever den bedste service.

Kan du uden tøven svare "ja" til alle ovennævnte punkter, har din virksomhed sikkert allerede i en årrække arbejdet systematisk med koncepter som Performance Management og Business Intelligence. Jeres IT-systemer er designet med det formål at stille detaljerede informationer til rådighed, og/eller I har en eller flere ansatte, hvis primære opgave er at foretage analyser og stille informationer til rådighed for ledelsen.

Din virksomhed har således givetvis allerede skabt en lang rækker resultater gennem viden, der både ses i form af vækst og ikke mindst i resultater på bundlinjen. Din virksomhed er således allerede godt rustet til at imødegå alle udfordringer i jeres marked - også uden et samarbejde med Assessment.

 

Er du i tvivl, eller vil du blot vide mere, om relevante aspekter for din virksomhed, vil du absolut have stor udbytte af et samarbejde med Assessment - vi giver dig værktøjerne til resultater gennem viden!

 

Jo flere jo bedre

Analyserne baseres på data fra jeres egne IT-systemer. Jo flere data I har og jo mere uoverskuelige de måtte synes, desto bedre muligheder har Assessment for at hjælpe, ved at omsætte data til konkrete informationer.

 

Hvordan man får fat i disse værdifulde data er som regel ganske uproblematisk; det er et af Assessments specialer. (Læs evt. mere om de tekniske aspekter her.)

 

Vi sikrer naturligvis også at uvedkommende ikke får adgang til jeres data (Læs evt. mere om data-sikkerhed  her.)

 

 

 

 

Til toppen af siden

 
 
 
 
 
 

Assessment

Ærtebjergvej 99

2650 Hvidovre

Tlf 36 49 06 67

info@assessment.dk