Hvor god en service oplever kunderne?

Allerede inden man taler med sine kunder, får de en oplevelse af virksomhedens service. Det er naturligvis rart at kunne høre på telefonerne at kunderne ringer, men hvor længe skal de vente, og hvor ofte skal de stilles om til en anden medarbejder?

 

De fleste selv mindre avancerede telefonsystemer samler detaljeret information om indgående opkald, men de tilhørende rapporter giver sjældent det overblik, der er nødvendigt for en effektiv indsats med henblik på at optimere brug af ressourcer og den leverede service.

 

Komplet overblik

På baggrund af data fra din virksomheds telefonsystem, leverer Assessment analyser og statistikker, der giver dig et fuldstændigt overblik over telefontrafikken i din virksomhed.

 

Bedre service

Med udgangspunkt i analyserne kan din virksomhed  enkelt og effektivt planlægge den mest hensigtsmæssige bemanding fordelt på dagen, ugen, eller omkring ferier og helligdage m.v., og herved forbedre servicen overfor kunderne.

 

Frigør ressourcer

I de fleste virksomheder er variationen i frekvensen af opkald ganske betydelig. Således vil en effektiv planlægning kunne frigøre værdifulde ressourcer til andre opgaver i virksomheden.

 

Hvilke kunder bruger hvilke services?

Ved at samkøre data fra telefonsystemet med data fra din virksomheds øvrige IT-systemer, får din virksomhed værdifuld information om kundernes adfærd. Hvilke kunder bruger hvilke services og hvor ofte? Er det kernekunderne eller marginalkunderne, der gør brug af de services, som din virksomhed ofrer store ressourcer på at stille til rådighed? Er der sammenhæng mellem de kunder som din virksomhed ønsker at tiltrække, og din virksomheds prioritering af de services som disse kunder efterspørger? Osv.

 

Kan det gøres endnu bedre?

Assessments analyser vil også kunne anvendes til at identificere områder, hvor der med fordel kan sættes ind mht. træning af medarbejdere/medarbejdergrupper, ligesom det vil kunne ses, hvor den nødvendige er faring og ekspertise allerede findes blandt medarbejderne.

 

 
 
 

Assessment

Ærtebjergvej 99

2650 Hvidovre

Tlf 36 49 06 67

info@assessment.dk