100% kundetilpassede lger

Alle Assessments produkter tilpasses individuelt til at d櫫e behovet for analyser og statistikker i netop din virksomhed.

 

Produkterne, listede i menuen til h⥬ skal s嬥des ikke ses som enkeltst奮de lger, men som elementer, der i vilk岬igt omfang kan indg堩 en lg tilpasset din virksomheds 㫥r og behov.

 

Under de enkelte produkter vil du kunne se eksempler p嬠hvilke informationer og ny viden om din virksomhed du kan forvente at f嬠og hvordan denne viden kan oms洴es til resultater.

 

P堲ette spor

Med analyser og statistikker fra Assessment kan du m宥d for m宥d f祠 udviklingen i din virksomhed se resultaterne af en m嬲ettet indsats.

 

Der er meget mere...

Ikke to virksomheder er ens - og det er behovet for analyser og statistikker heller ikke. Assessments tilbud til din virksomhed r櫫er da ogs堭eget l殧ere end de eksempler du ser her p堳iderne, der blot repr泥nterer de mest efterspurgte typer af analyser.

 

Specielle behov

St岠din virksomhed overfor en helt konkret udfordring, og mangler et solidt beslutningsgrundlag? Fandt du ikke netop Jeres problemstilling beskrevet her p堳iderne?

T੫ke med at kontakte Assessment; vi vil hurtigt kunne fort欬e dig, om, og i hvilket omfang, vi kan hj欰e.

 

Nye dimensioner ved brug af eksterne markedsdata

Finder du blandt vore produkter eksempler p堡nalyser, der umuligt vil kunne foretages med udgangspunkt i data fra din virksomhed, har du givetvist ret.

'Hemmeligheden' ligger i, at Assessment ofte anvender eksterne data til analyser.

 

Disse data tilf岠helt nye dimensioner til analyserne, og giver din virksomhed v沤ifulde informationer om kunder, marked og konkurrenter.

Du finder mere information om mulighederne ved brug af eksterne data under de enkelte produktomr夥r.

 

 
 
 
 

Assessment

Ʋtebjergvej 99

2650 Hvidovre

Tlf 36 49 06 67

info@assessment.dk